POLITIKA KVALITETA


"MASPROMET" d.o.o., Novi Sad politiku kvaliteta uspostavlja, primenjuje i održava u skladu sa zahtevima ISO 9001:2015.

Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspešnosti na tržištu. "MASPROMET" d.o.o., Novi Sad teži da uvek i u potpunosti ispuni zahteve i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika, kao i drugih zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

Politika kvaliteta uspostavljena je u skladu sa svrhom postojanja "MASPROMET" d.o.o., Novi Sad i obuhvata:

  • Ispunjenje zahteva kupaca i krajnjih korisnika za uslugom visokog nivoa kvaliteta isporučenog u ugovorenom roku;
  • Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi;
  • Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima;
  • Obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada;
  • Ispunjenje očekivanja zaposlenih;
  • Motivisanje zaposlenih da aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada.

Politika kvaliteta "MASPROMET" d.o.o., Novi Sad predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Rukovodstvo će periodično preispitivati efikasnost svog QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta u svrhu osiguranja njihove efektivnosti i kontinualne primenljivosti.

Politiku i ciljeve kvaliteta realizujemo jačanjem svesti kod svih zaposlenih u "MASPROMET" d.o.o., Novi Sad promovisanjem pozitivnog odnosa i odgovornog stava prema procesu rada za koji su odgovorni.

Rukovodstvo organizacije se obavezuje da će obezbediti resurse potrebne za ostvarivanje utvrđene politike i ciljeva kvaliteta.

Novi Sad, mart 2018.

 

Direktor MASPROMET-a, Novi Sad

                                                                                             Milenko Šurlan

 

 
 

 

20240207_085742
dekorativni blok
akcija
akcija razno 07
akcija razno 06
akcija razno 05
akcija razno 04
akcija razno 03
akcija razno 02
Mas-promet

Kontaktirajte nas

Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 7:00 - 15:30 Subota: 7:00 - 13:30 Nedelja neradni dan

Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Sendvič paneli , pvc podovi
Borka Šurlan:
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 522 377
borka@mas-promet.co.rs
Fasade , građevinski materijal
Borislav Zeremski
+381 (0)21 820 766
+381 (0)63 110 6 740
stiropor@mas-promet.co.rs
Sečenje stiropora
Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Stolarija
Karlo Sekereš
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 108 6 807
sekeres@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal