MALTERI

Malter je vezivni materijal koji nastaje mešanjem osnovnog veziva (kao što su cement ili razne vrste kreča), vode i agregata/peska. Osnovna razlika između maltera i betona, osim u vezivima (tj. za beton koristimo samo cemente, a za maltere sva veziva i kombinacije istih), je u agregatu koji se koristi.

Za spravljanje maltera koristimo agregat finije granulacije (do 4 mm), dok se npr. za "špar-beton" koriste obluci čija debljina dostiže pola debljine zida i ne prelazi 25%. Spravljanje maltera zahteva pažnju pri mešanju veziva: npr. anhidrit i gips nikako ne smiju da se pomešaju sa krečnim vezivima!

Malteri dobijaju nazive prema vrsti veziva koja se u njemu koriste. Na primer, krečni malteri nastaju korištenjem kreča kao osnovnog veziva, i to su, uglavnom, malteri niskih čvrstoća koji se koriste samo za oblaganje.

Hidraulički malteri nastaju korištenjem hidrauličnog veziva, npr. cementa ili hidrauličkog kreča. Ovo su malteri veće čvrstoće te se, pored oblaganja, koriste i u konstrukcijama.

beton b30
akcija (1)
rezana gradnja
dekorativni blok
akcija
akcija razno 07
akcija razno 06
akcija razno 05
20240601_124710
akcija razno 03
akcija razno 02
Mas-promet

Kontaktirajte nas

Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 7:00 - 15:30 Subota: 7:00 - 13:30 Nedelja neradni dan

Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Sendvič paneli , pvc podovi
Borka Šurlan:
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 522 377
borka@mas-promet.co.rs
Fasade , građevinski materijal
Borislav Zeremski
+381 (0)21 820 766
+381 (0)63 110 6 740
stiropor@mas-promet.co.rs
Sečenje stiropora
Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Stolarija
Karlo Sekereš
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 108 6 807
sekeres@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal