Tehnički uslovi i normativi kao i sve zahtevniji korisnici objekata, diktiraju upotrebu najkvalitetnijih građevinskih materijala u procesu građenja objekta. Naročito je bitno da prostor u kome boravimo pruža odgovarajuću toplotu i akustični komfor kao i sigurnost od požara u isto vreme. Zato, još u fazi projektovanja, posebno pažnju treba obratiti na izbor izolacionih materijala.   O materijalu    Kamena vuna zbog svog mineralnog porekla spada u grupu mineralnih vuna. Nastaje od kamena vulkanskog porekla - dolomita, dijabaza i bazalta. struktura kamene vune
Karakteristike 

 • kratka vlakna
 • veće gustine proizvoda od 30 do 200 kg/m3
 • visoka čvrstoća na pritisak
 • λ u granicama od 0,035 do 0,039 w/mk
 • odličan apsorber zvučne energije
 • negoriv materijal, klasa negorivosti A1
 • maksimalna radna temperatura 750°C
 • veća otpornost na požar
 • visoka temperatura topljenja preko 1000°C
 • niža elastičnost materijala
 • niska zatezna čvstoća
 • veoma otporna na eventualna mehanička oštećenja prilikom rukovanja
Kada je bolje koristiti kamenu mineralnu vunu?
 • Visoki protiv požarni zahtevi
kamena vuna protivpožarna svojstva
Zbog svoje strukture i veoma visoke tačke topljenja (preko 1000°C), kamena mineralna vuna je idealna za 
protivpožarnu zaštitu. Funkcija protivpožarnog materijala je da zašiti konstrukciju od urušavanja u slučaju požara, kao i da omogući sigurnu evakuaciju ljudi iz objekta (npr. spoljašnji i unutrašnji zidovi, čelične konstrukcije...) Kamena mineralna ne razvija plamen (najviša klasa negoivosti - A1), tako da sprečava širenje požara i ne emituje štetne gasove, koji su uzročnici smrti u požarima u čak 89% slučajeva.
 • Visoke radne temperature
kamena mineralna vuna ima veoma visoku radnu temperaturu (i do 750°C), što je čini idealnom toplotnom i protivpožarnom zaštitom na visokim temperaturama (u industrijskim postrojenjima, za izolaciju kotlova i cevi)
 • Lake konstrukcije
Zaštita od toplote u letnjem periodu (npr. kosi krovovi sa linijskim nosačima: grede i rogovi). Kada se razmatra komfor u leto, najbolji termoizolacioni materijali su oni koji odlažu prolazak toplote iz spoljašnje sredine u unutrašnjost objekta, odn. materijali sa velikom toplotnom inercjom. Toplotna inercija predstavlja količinu toplote koju materijal može da akumulira i proporcionalna je gustini materijala tj. veća gustina materijala - veća toplotna inercija.
 • Velika pritisna čvrstoćapritisna čvrstoća kamena vuna
Ova osobina dolazi do izražaja na mestima koja trpe veliki pritisak (npr. podovi i ravni krovovi). Zbog svoje strukture i velike gustine, kamena mineralna vuna će poboljšati performanse poda i krova, ne gubeći svojstvo toplotne i zvučne izolacje.  Ekološka ispravnost materijala   Kamena mineralna vuna Knauf Insulation-a, poseduju sertifikate o neškodljivosti po zdravlje ljudi - EUCEB (Europen Certification Board for Mineral Wool Procedures), koji predstavlja potvrdu nezavisnog tela kojom se garantuje da proizvodi od mineralne vune zadovoljavaju kriterijume za nekancerogene materijale. Rastuća zabrinutost razvijenih zemalja zbog rasipanja energije i globalnog zagrevanja stavila je potrebu za štednjom energije u prvi plan. S obzirom da su zgrade identifikovane kao najveći potrošači energije (40% od ukupne potrošnje, a u Srbiji čak 47%) sve više se obraća pažnja na njihov energetski bilans, kako pri izgradnji novih objekata, tako i u projektima renoviranja. Izolacija od kamene ili staklene mineralne vune je najisplativije i dugotrajno rešenje da se energija u zgradama štedi. Dobro izolovani zidovi, podovi i tavanice osiguravaju prijatnu temperaturu i leti i zimi, smanjuju potrebe za grejanjem i hlađenjem, čime potrošnju energije smanjujemo na minimum. Jednom ugrađena izolacija je večita ušteda - jer traje koliko i sam objekat.

BM_Slajder_Dec_03_1
decoplast baner 800x800
leka za drvene podloge
pvc ograde baner
Fasadna lamperija baner
estrih
MauerMortel50
LED BANER
laka tavanica baner
terran biber
schiedel
lafarge
Mas-promet

Kontaktirajte nas

Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.

Radno vreme:
Pon. - Pet. 07:00 - 14:00
Sub. 07:00 - 12:00

Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Sendvič paneli , pvc podovi
Borka Šurlan:
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 522 377
borka@mas-promet.co.rs
Fasade , građevinski materijal
Borislav Zeremski
+381 (0)21 820 766
+381 (0)63 110 6 740
stiropor@mas-promet.co.rs
Sečenje stiropora
Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Stolarija
Dragan Stolić
+381 (0)21 823 245
+381 (0)62 802 5 181
dragan@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal
Karlo Sekereš
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 108 6 807
sekeres@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal