Poznajemo čitav spektar materijala koji utiču na osobine svežeg ili stvrdnutog betona. Za upotrebu hemijskih dodataka u praksi, pored efikasnosti, potrebno je dostići i što manju štetnost (uticaj na koroziju armature, zdravlje i životnu sredinu), cenovnu prihvatljivost i usklađenost sa zahtevima važećih standarda.

U praksi se koriste i dodaci koji omogućavaju:


  • Formiranje betona koji zadovoljava specifične zahteve, npr. ima propisan odnos voda-cement, često nije lako bez upotreba hemijskih dodataka za beton koji omogućavaju modifikovanje odnosno, poboljšanje osobina svežeg i stvrdnutog betona kao što su minimalna početna ili konačna tvrdoća, definisano vreme obrade itd. i bez upotrebe hemijskih dodataka te zahteve ne bi bilo moguće ispuniti.
  • Poboljšavanje osobina svežeg betona kao što su: obradivost pri manjem sadržaju zamesne vode, manje izlučivanje vode na površini betona, manja segregacija, lakša i lepša konačna obrada površina, smanjenje troškova betonskih radova lakšim i bržim ugrađivanjem i/ili kraćim ciklusima izrade prefabrikovanih betonskih proizvoda uz manju upotrebu energije itd.
  • Betoniranje pri neugodnim vremenskim uslovima, tj. zimi pri niskim i leti pri visokim temperaturama.
  • Poboljšava kvalitet stvrdnutog betona, npr. povećava početnu i konačnu tvrdoću, povećava vodonepropustnost i/ili smanjuje kapilarno upijanje vode, povećava otpornost na fizičku i hemijsku agresivnost i abraziju itd. – povećava trajnost betona.

Klasifikacija i definicija hemijskih dodataka za beton

 

Plastifikator = omogućuva snižavanje količine vode u smesi betona bez uticaja na konzistentnost ili povećava taloženje/razlivanje bez uticaja na udeo vode ili istovremeno deluje na oba načina.


Superplastifikator = omogućave znatno smanjenje količine vode u smesi betona bez uticaja na konzistentnost ili znatno povećava taloženje/razlivanje bez uticaja na udeo vode ili istovremeno deluje na oba načina.

Hemijski dodatak za zadržavanje vode = smanjuje gubitak vode smanjenjem njenog izlučivanja.

Aerant = u procesu mešanja betona unese kontrolisanu količinu manjih, ravnomerno raspoređenih mehura vazduha, koji ostaju u betonu nakon njegovog stvrdnjavanja.

Sredstvo za ubrzavanje vezivanja = skraćuje vreme do početka prelaska smese iz plastičnog u čvrsto stanje.

Sredstvo za ubrzavanje stvrdnjavanja = povećava brzinu razvijanja početne tvrdoće bez ili sa uticajem na vreme vezanja.

Sredstvo za usporavanje vezivanja = produžava vreme do početka prelaska smese iz plastičnog u čvrsto stanje.

Sredstvo za zgušnjavanje = smanjuje kapilarno upijanje stvrdnutog betona/maltera.

Sredstvo za usporavanje vezivanja / plastifikator = deluje kao plastifikator (osnovno dejstvo) i sredstvo za usporavanje vezanja (dodatno dejstvo).

Sredstvo za usporavanje vezivanja / superplastifikator = deluje kao superplastifikator (osnovno dejstvo) i sredstvo za usporavanje vezivanja (dodatno dejstvo).

Sredstvo za ubrzavanje vezivanja / plastifikator = deluje kao plastifikator (osnovno dejstvo) i sredstvo za ubrzavanje vezivanja (dodatno dejstvo).

 


Beton_društvene mreže 2
zvucna izolacija zida
zvucna izolacija podova
belinka01
5ec8d41b2f338805758974
beton
BM_Slajder_Dec_03_1
leka za drvene podloge
pvc ograde baner
Fasadna lamperija baner
estrih
MauerMortel50
LED BANER
laka tavanica baner
terran biber
schiedel
lafarge
Mas-promet

Kontaktirajte nas

Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 7:00 - 16:00 Subota: 7:00 - 13:30 Nedelja neradni dan

Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Sendvič paneli , pvc podovi
Borka Šurlan:
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 522 377
borka@mas-promet.co.rs
Fasade , građevinski materijal
Borislav Zeremski
+381 (0)21 820 766
+381 (0)63 110 6 740
stiropor@mas-promet.co.rs
Sečenje stiropora
Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Stolarija
Karlo Sekereš
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 108 6 807
sekeres@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal