Poznajemo čitav spektar materijala koji utiču na osobine svežeg ili stvrdnutog betona. Za upotrebu hemijskih dodataka u praksi, pored efikasnosti, potrebno je dostići i što manju štetnost (uticaj na koroziju armature, zdravlje i životnu sredinu), cenovnu prihvatljivost i usklađenost sa zahtevima važećih standarda.

U praksi se koriste i dodaci koji omogućavaju:


  • Formiranje betona koji zadovoljava specifične zahteve, npr. ima propisan odnos voda-cement, često nije lako bez upotreba hemijskih dodataka za beton koji omogućavaju modifikovanje odnosno, poboljšanje osobina svežeg i stvrdnutog betona kao što su minimalna početna ili konačna tvrdoća, definisano vreme obrade itd. i bez upotrebe hemijskih dodataka te zahteve ne bi bilo moguće ispuniti.
  • Poboljšavanje osobina svežeg betona kao što su: obradivost pri manjem sadržaju zamesne vode, manje izlučivanje vode na površini betona, manja segregacija, lakša i lepša konačna obrada površina, smanjenje troškova betonskih radova lakšim i bržim ugrađivanjem i/ili kraćim ciklusima izrade prefabrikovanih betonskih proizvoda uz manju upotrebu energije itd.
  • Betoniranje pri neugodnim vremenskim uslovima, tj. zimi pri niskim i leti pri visokim temperaturama.
  • Poboljšava kvalitet stvrdnutog betona, npr. povećava početnu i konačnu tvrdoću, povećava vodonepropustnost i/ili smanjuje kapilarno upijanje vode, povećava otpornost na fizičku i hemijsku agresivnost i abraziju itd. – povećava trajnost betona.

Klasifikacija i definicija hemijskih dodataka za beton

 

Plastifikator = omogućuva snižavanje količine vode u smesi betona bez uticaja na konzistentnost ili povećava taloženje/razlivanje bez uticaja na udeo vode ili istovremeno deluje na oba načina.


Superplastifikator = omogućave znatno smanjenje količine vode u smesi betona bez uticaja na konzistentnost ili znatno povećava taloženje/razlivanje bez uticaja na udeo vode ili istovremeno deluje na oba načina.

Hemijski dodatak za zadržavanje vode = smanjuje gubitak vode smanjenjem njenog izlučivanja.

Aerant = u procesu mešanja betona unese kontrolisanu količinu manjih, ravnomerno raspoređenih mehura vazduha, koji ostaju u betonu nakon njegovog stvrdnjavanja.

Sredstvo za ubrzavanje vezivanja = skraćuje vreme do početka prelaska smese iz plastičnog u čvrsto stanje.

Sredstvo za ubrzavanje stvrdnjavanja = povećava brzinu razvijanja početne tvrdoće bez ili sa uticajem na vreme vezanja.

Sredstvo za usporavanje vezivanja = produžava vreme do početka prelaska smese iz plastičnog u čvrsto stanje.

Sredstvo za zgušnjavanje = smanjuje kapilarno upijanje stvrdnutog betona/maltera.

Sredstvo za usporavanje vezivanja / plastifikator = deluje kao plastifikator (osnovno dejstvo) i sredstvo za usporavanje vezanja (dodatno dejstvo).

Sredstvo za usporavanje vezivanja / superplastifikator = deluje kao superplastifikator (osnovno dejstvo) i sredstvo za usporavanje vezivanja (dodatno dejstvo).

Sredstvo za ubrzavanje vezivanja / plastifikator = deluje kao plastifikator (osnovno dejstvo) i sredstvo za ubrzavanje vezivanja (dodatno dejstvo).

 


decoplast baner 800x800
leka za drvene podloge
pvc ograde baner
Fasadna lamperija baner
estrih
MauerMortel50
LED BANER
VELUXBANERprolece
laka tavanica baner
terran biber
schiedel
lafarge
Mas-promet

Kontaktirajte nas

Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.

Radno vreme:
Pon. - Pet. 07:00 - 16:00
Sub. 07:00 - 13:30

Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Sendvič paneli , pvc podovi
Borka Šurlan:
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 522 377
borka@mas-promet.co.rs
Fasade , građevinski materijal
Borislav Zeremski
+381 (0)21 820 766
+381 (0)63 110 6 740
stiropor@mas-promet.co.rs
Sečenje stiropora
Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Stolarija
Dragan Stolić
+381 (0)21 823 245
+381 (0)62 802 5 181
dragan@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal
Karlo Sekereš
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 108 6 807
sekeres@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal