Cement je hidraulično mineralno vezivo koje se dobija mlevenjem tzv. portland cementnog klinkera,

veštačkog kamenog materijala koji se stvara pečenjem krečnjaka i gline.

Temperatura pečenja je 1350 - 1450°C.

U cementu je redovno prisutna i manja količina gipsa (do 5%) koji se dodaje radi regulisanja vremena vezivanja cementa.

Cementi se u opštem slučaju mogu podeliti na vrste, klase i grupe:

  • Vrste predstavljaju kategorije cemenata s obzirom na sastav i tehnologiju proizvodnje,
  • Klase cementa označavaju njihove mehaničke karakteristike.
  • Po grupama postoji cement na bazi portland cementnog klinkera i ostale specijalne grupe cemenata.

Cement se koristi kao vezivo za spravljanje betona, dodatak krečnom malteru.


20240712_135329
beton b30
akcija (1)
rezana gradnja
dekorativni blok
akcija
akcija razno 07
akcija razno 06
akcija razno 05
20240712_135314
akcija razno 03
akcija razno 02
Mas-promet

Kontaktirajte nas

Pri čemu će Vam naši komercijalisti pomoći da izaberete neophodan materijal za gradnju ili da pronađete najbolje rešenje.

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 7:00 - 15:30 Subota: 7:00 - 13:30 Nedelja neradni dan

Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Sendvič paneli , pvc podovi
Borka Šurlan:
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 522 377
borka@mas-promet.co.rs
Fasade , građevinski materijal
Borislav Zeremski
+381 (0)21 820 766
+381 (0)63 110 6 740
stiropor@mas-promet.co.rs
Sečenje stiropora
Milenko Šurlan - Direktor
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 500 879
milenko@mas-promet.co.rs
Stolarija
Karlo Sekereš
+381 (0)21 823 245
+381 (0)63 108 6 807
sekeres@mas-promet.co.rs
Građevinski materijal